User Name: Password:
Team Match Score Sheet
Return
Biola University vs Point Loma Nazarene University (Calif.)

Date:  4/2/2011
Location:  Point Loma Nazarene University (Calif.)
Winner:  Point Loma Nazarene University (Calif.)
Score:  9-0
 Position  Biola University  Point Loma Nazarene University (Calif.)  Winner  Score
 #1 Singles  Sarah (Kia) Choi  Jessica Kwan  Point Loma Nazarene University (Calif.)  6-2;6-1
 #2 Singles  Kristen Williams  Rachel Owens  Point Loma Nazarene University (Calif.)  6-2;6-0
 #3 Singles  Mariah Pace  Wileen Chiu  Point Loma Nazarene University (Calif.)  6-1;6-3
 #4 Singles  Angela Cobian  Hope Penner  Point Loma Nazarene University (Calif.)  6-0;6-0
 #5 Singles  Shelby Smith  Kiersten Steinhauer  Point Loma Nazarene University (Calif.)  6-1;6-1
 #6 Singles  Jessica Thong  Kolbie Kiefer  Point Loma Nazarene University (Calif.)  7-6;6-3
 #1 Doubles  Sarah (Kia) Choi
 Kelly Thompson
 Kristin Strimple
 Ashley Litchfield
 Point Loma Nazarene University (Calif.)  8-1
 #2 Doubles  Mariah Pace
 Kristen Williams
 Rachel Owens
 Jessica Kwan
 Point Loma Nazarene University (Calif.)  8-0
 #3 Doubles  Danielle Calbeck
 Alisha Hansen
 Wileen Chiu
 Kiersten Steinhauer
 Point Loma Nazarene University (Calif.)  8-1